linguo.cz

IELTS

International English Language Testing System (zkráceně IELTS) je jednotný testovací systém pro úroveň znalosti angličtiny. 

Zkouška je uznávána jako mezinárodní, koná se pouze v certifikovaných jazykových centrech a její úspěšné složení vám umožní vstoupit na zahraniční univerzitu, získat pracovní vízum či zcela emigrovat do cizí země (např. USA, Kanada, Austrálie).

IELTS se koná od roku 1989 a každý rok se zkouška skládá ze zcela nových otázek. Žádné dva testy nejsou stejné a také proto není radno přípravu podcenit. Cena samotné zkoušky je přibližně 7 000 Kč.

Za posledních 30 let se systém zkoušky i formát hodnocení výrazně změnil. Hodnocení je nyní objektivnější a od nedávna dokonce nejsou ani omezeny pokusy o úspěšné absolvování zkoušky, tak jako to bylo v minulosti.

Typy a fáze zkoušky

Zkouška je uznávána jako mezinárodní, koná se pouze v certifikovaných jazykových centrech a její úspěšné složení vám umožní vstoupit na zahraniční univerzitu, získat pracovní vízum či zcela emigrovat do cizí země (např. USA, Kanada, Austrálie).

IELTS se koná od roku 1989 a každý rok se zkouška skládá ze zcela nových otázek. Žádné dva testy nejsou stejné a také proto není radno přípravu podcenit. Cena samotné zkoušky je přibližně 7 000 Kč.

Za posledních 30 let se systém zkoušky i formát hodnocení výrazně změnil. Hodnocení je nyní objektivnější a od nedávna dokonce nejsou ani omezeny pokusy o úspěšné absolvování zkoušky, tak jako to bylo v minulosti.

Chcete-li se úspěšně připravit, je nutné vědět, jaký certifikát potřebujete získat:

  • Academic IELTS – akademický, nutný pro přijetí do vzdělávacích institucí;
  • General Training IELTS – obecný modul, který vám umožní žít, pracovat a komunikovat svobodně v anglicky mluvící společnosti;
  • Life Skills IELTS – modul, který prokazuje dovednosti anglického mluveného projevu a poslechu na úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) na úrovni A1, A2 nebo B1. Lze jej použít k žádosti o vízum „rodina usazené osoby“, prodloužení víza, povolení k pobytu na dobu neurčitou nebo občanství ve Spojeném království.

 

Testování je objektivní, komplexní a zahrnuje několik fází:

Poslech – Testovaní poslouchají mluvený text jednou po dobu 30 minut. Již během poslechu odpovídají na otázky označováním odpovědí ve speciální brožuře a poté mají ještě 10 minut na vyplnění zbylé části otázek.

Čtení – Testovaní mají jednu hodinu na přečtení textu o délce až 1000 znaků. Následně pak odpovídají na 40 otázek. Pro akademický modul jde o publicistické texty, pro obecný modul texty s obecnými tématy.

Dopis – Během jedné hodiny je potřeba napsat dopis (více než 150 slov) a esej (více než 250 slov). U akademického modulu je místo psaní dopisu nutné popsat konkrétní graf nebo ilustraci.

Konverzace – Trvá až 14 minut. Testovaný se seznámí se zkoušejícím, se kterým následně mluví o obecných tématech. Téma je určeno náhodným výběrem karty. Důležité je být schopen mluvit k tématu, stejně jako odpovědět na složitější otázky zkoušejícího.

Výsledky testu

Výsledky IELTS jsou k dispozici 13. den po zkoušce – u papírové formy, 3-5 dnů – u zkoušky na počítači. V obou případech lze hodnocení nalézt na internetu. Certifikát má samostatné známky pro každý stupeň, z nichž se pak průměruje celkové skóre. Certifikát je platný 2 roky od data obdržení.

Vyhodnocení výsledků

Pro hodnocení se používá devítibodový systém. 9 bodů je nejvyšší odborná úroveň znalosti cizího jazyka. Potenciální studenti, kteří složili akademickou úroveň zkoušky, musí mít na certifikátu skóre alespoň 7 bodů. Pro obecnou úroveň obvykle stačí 6. Abyste se vyhnuli komplikacím, ověřte si, jaké minimální skóre potřebujete.

Linguo 2022 | Všechna práva vyhrazena