linguo.cz

Příprava na maturitu

Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří částí: Didaktický test, Písemná práce a Ústní zkouška.

 

Didaktický test zahrnuje poslech, čtení a jazykové dovednosti, kde se ověřují zejména znalosti gramatiky v rozsahu do úrovně B1.

 

Písemná část sestává ze 2 dvou částí: napsat text o délce 60-70 slov a poté druhý o délce 120-150 slov. Zamření těchto textů může být různé a každé má své náležitosti.

 • Dopis kamarádovi
 • Formální dopis
 • Motivační dopis
 • Oznámení
 • Článek
 • Vypravování
 • Pozvánka
 • Charakteristika
 • E-mail
 • Návod nebo instrukce
 • Vzkaz
 • Popis

 

Ústní zkouška má 4 části. Otevřené otázky, popis obrázku, výběr maturitního okruhu, a nakonec improvizace v podobě simulace některé konkrétní situace.

Jak vás připravíme na maturitu?

Naučit se jazyk na úroveň B1 není možné za měsíc. Ideální je proto, když přípravu zahájíme již 8-9 měsíců před maturitou. Během pravidelných lekcí se stihneme perfektně připravit a projít všechny testy z minulosti od roku 2008.

Postupně probereme a procvičíme gramatiku i slovní zásobu A1-B1. Díky procvičování získáte sebevědomí také při konverzaci, protože vás naučíme efektivně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky. To znamená správně budovat větu, používat spojky, relevantní slovní zásobu a být schopen improvizovat v případě, že vám nějaké to slovíčko vypadne.

Pokud se vám zdá, že v angličtině plavete a výuka ve škole vám nevyhovuje, nejste sami. Nebojte, díky pravidelným individuálním lekcím dokáže maturitu z angličtiny zvládnout každý. Naši studenti mají 100% úspěšnost.

Linguo 2022 | Všechna práva vyhrazena